CSI Baby tour: terza tappa alla Terminillo Mythikòs